Jouw privacy is gewaarborgd!.

Jouw privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Voor Daan’s NetWerk is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Daan’s NetWerk volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Lees hier het volledige privacy beleid.